На 13 октомври от 14:00 ч в Арт клуб "Вижън Хол" психологът към Творческа къща "Вижън Арт" проведе психологически тренинг на тема "Как правим избори в живота?". Участниците активно се включваха в интерактивните игри, организирани от психолога, като споделиха и своите виждания по поставените въпроси.