"Целите: Постигнати мечти" - под това наименование премина психологическият тренинг, който се проведе на 21 април 2016 г. от 11:00 ч. в Арт клуб "Вижън Хол". Ива Василева - консултант на студио "Психология" към Творческа къща "Вижън Арт" - въведе участниците в тренинга в темата и чрез интерактивни игри разкри постигнатите цели като сбъднати мечти. Аудиторията имаше възможност да дискутира своите поставени цели и начини за реализирането им.