IMG 2603В навечерието на своята 20-та годишнина Агенция за социално развитие „Вижън“ реализира значимо постижение – след успешно участие в конкурс е осигурено държавно финансиране на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания. Тази услуга организацията реализира вече повече от 7 години чрез проекти, различни други източници на финансиране, включително собствени средства и ресурси. За над 150-те деца с увреждания, на които организацията помага, тази услуга е изключително нужна и от няколко години се търси решение за устойчивото й развитие. Сключеният договор осигурява 5 годишно развитие на услугата с капацитет 25 деца. Предвид много по-големите нужди от сега е ясно, че ще се работи с повече деца и над капацитета. 
Така общият брой на потребителите, ползващи социалните услуги на организацията, от над 200 месечно ще нараснат на повече от 250 месечно. 
За целта са привлечени допълнително нови специалисти – психолози, логопеди, ерготерапевти, рехабилитатори, педагози и др., допълващи екипа на организацията с персонал от над 120 специалисти. 
За направлението за работа с деца Vision Junior, Агенция „Вижън“ предоставя най-доброто от базата си, като преустройва култовия и известен Арт Клуб Vision Hall в Детски център Vision Junior. Идеята е помещенията да отговарят на изискванията и да дават най-добри условия за работа с децата. 
На площ от над 200 кв. м. ще се организират разнообразни дейности, индивидуална и групова работа, психологична, логопедична, терапевтична и друга подкрепа, извънучилищни занимания за личностно развитие чрез изобразително и приложно изкуство, музика, компютърна подготовка, езиково обучение и др. Запазена е възможността за провеждане и на групови и публични прояви. 
Детски център Vision Junior е ситуиран в най-благоустроената част на гр. Варна – ж.к. „Чайка“, далеч от промишлени сгради и интензивно движение, в паркова среда и в близост до образователни, здравни, спортни и други институции. Осигурена е пълна достъпност. 
20-годишният опит и активното международно и национално партньорство на Агенция за социално развитие „Вижън“ са гаранция за успешното развитие на услугата при вече осигуреното устойчиво финансиране. 
С това, първата българска организация-член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) увеличава своя принос за развитието на социалните услуги в България, в т.ч. и чрез активното си участие в дейностите на Национален алианс за социална отговорност (НАСО).