11 12 13

 

 

На 17 февруари 2017 г. във Варна се проведе обучение по проект „Бъдещи лидери на хора с увреждания“ (D-LoT) на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания (EASPD), Агенция за социално развитие „Вижън“ и Национален алианс за социална отговорност (НАСО). Представена бе иновативна он-лайн платформа за обучение. 1
Проектът се изпълнява в 15 страни-партньори от Централна и Източна Европа и цели да развие капацитета на специалисти в социалния сектор, предоставящи услуги на хора с увреждания. 
В обучителната сесия се включиха 15 експерти от услуги в градовете Варна, Ямбол, Шумен, Русе, Стара Загора и Бургас, които ще започнат работа по он-лайн модулите за обучение, включени в платформата, до края на този месец. Срещата откри г-жа Жанета Георгиева, председател на Агенция за социално развитие „Вижън“. 
4
Председателят на НАСО, г-н Георги Георгиев, приветства участниците от името на Националния алианс и EASPD като подчерта иновативността и полезността на проекта. Той изрази увереност, че част от дейностите и материалите по него ще бъдат включени и в други обучения и проекти сред специалистите в социалните услуги.
2
Илина Чолакова, специалист „Социални дейности“ към Агенция „Вижън“ и участник в проекта, демонстрира как се работи с платформата и даде подробна информация за съдържанието на десетте модула, включени в нея. В края на обучителната сесия участниците бяха разделени на пет групи с цел да работят съвместно по задачите към модулите. 
Обучението е изцяло на английски език, но за улеснение и по-голяма достъпност съдържанието на пет от модулите за обучение ще бъде преведено на български език. Участниците ще получат сертификати за успешно завършено обучение и пряк достъп до партньорската мрежа на организацията, която ръководи проекта - Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).
 
Тази публикация е част от проект „Бъдещи лидери на хора с увреждания“ (D-LoT), финансиран от Stavros Niarchos Foundation. Фондацията не носи никаква отговорност за съдържанието й и гледните точки, изразени в нея.
14