IMG 4511На 02 март 2017 г. започна работата на нов обект, в който Агенция за социално развитие "Вижън" ще реализира част от дейността си. Предвидено е в обекта да се реализира услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с увреждания и успоредно с това да се осигурят условия за устойчиво развитие на "подкрепената" заетост за хора с увреждания. Идеята е да се продължи натрупания опит за работа в сферата на "подкрепената" заетост, реализиран дотук по проекти. Целта е да се премине плавно и устойчиво към реализиране на дейности в областта на "подкрепената" заетост, съобразно новите български регламентни. Новият обект на Агенция "Вижън" може да се окаже първият български специализиран Център за "подкрепена" заетост, работещ по българските регламенти и стандарти. Екип от специалисти ще реализира различни обучения, сред тях такива за компютърна грамотност и езикова компетентност. Предвидени са дейности за личностно развитие, психологическа и социална подкрепа. За последните няколко месеца това е вече втори обект, който Агенция "Вижън" откри в рамките на програмата си за отбелязване на 20 години от създаването на организацията.