IMAS 1
 
 
 
 
 

image7От 17 до 21 юли 2017 г. се проведе международно обучение на социални асистенти и специалисти, които работят с деца с увреждания, в австрийския град Глайсдорф. Обучението бе част от проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“ (IMAS), ръководен от австрийската организация за хора с увреждания „Chance B“ в партньорство с пет организации от Австрия, Португалия, Англия, Словакия и България. Общата цел на проекта е в страните-партньори да се създадат условия за работа на социални асистенти, работещи с деца с увреждания, които да отговарят на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В обучението участие взеха и петима представители на Агенция за социално развитие "Вижън", която е една от организациите-партньори по проекта, а именно Илина Чолакова - Специалист "Социални дейности" към Агенция "Вижън" - и четири социални асистентки на деца с увреждания - Геновева Станчева, Гергана Александрова, Миглена Петкова и Радина Георгиева.
Поканени бяха специалисти като Франц Волфмайер, бивш президент на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Ричард Райзър, директор на базираната в Лондон организация „Приобщаващ свят“ (World of Inclusion), и Артеми Сакелариадис, директор на Център за изследване на приобщаващото образование в Англия (CSIE), които споделиха своят опит и под формата на дискусия участниците имаха възможност да коментират заедно горещи теми относно приобщаващото образование в контекста на чл. 24 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.image4image6Програмата беше наситена от дейности, като бяха представени добри практики от различните партньорски организации, проведоха се алтернативни групови занимания и бе посетен летен лагер за деца с увреждания, където заедно със своите асистенти и деца без специални образователни потребности те участват в групови занимания и мероприятия на открито. Открояваща се бе срещата с Кристина - ученичка с увреждане, която сподели своя опит и трудностите, през които е преминала, както и какво е отношението към нея от страна на съученици, учители и родители.
Обучението завърши с резюме и анализ на дискутираните въпроси, а също и с коментари относно възможността проектът да бъде надграден чрез допълващи дейности и след неговото приключване.

image1image2image3


IMAS 2Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ под № 2016-1-AT01-KA202-016778.