Агенция за социално развитие Вижън” реализира услугата „Домашен помощник”, която представлява предоставяне на комплекс от услуги, насочени към повишаване качеството на живот на възрастни хора, самотни лица и др. Домашният помощник е в подкрепа на самостоятелността на потребителя при изпълняване на ежедневни битови дейности в домашна среда. Услугата се реализира съобразно възможностите за финансиране за съответния период.