1. Информационно-консултантски услуги
  2. Административно-правни услуги и социална защита
  3. Правно консултиране и адвокатска защита
  4. Посреднически услуги
  5. Социален асистент
  6. Личен асистент
  7. Домашен помощник

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 1

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 2

Услугите се реализират от екипи, включващи специалисти в социалната област, психолози, юристи, икономисти и др.