Студио „Английски език”

В студио „Английски език” участниците имат възможността да придобият нови и развият своите знания по английски език.

Освен на овладяването на основни граматични правила, в курса по английски език се залага много на усъвършенстването на езиковата комуникация чрез непрекъснато практикуване на диалози, ситуационни упражнения, обсъждане на различни теми на английски език, писане на съчинения, упражнения за разбиране на живия език чрез разучаване текстове на песни, четене на книги на английски език и други дейности.

Студио „Компютри“

studio computers.jpg

Работата на студиото, освен овладяването на основни компютърни умения, е насочена и към реална практика, а именно: изработката на грамоти, колажи, покани и плакати за всички мероприятия в Творческата къща.

Работата на компютърния консултант е изцяло индивидуална, имайки предвид факта, че целевата група включва хора с увреждания и това изисква специално отношение и внимание към всеки един от тях, съобразно индивидуалните възможности за усвояване на материала.

Студио „Литература”

studio-lituratura-i-jurnalisika.jpgstudio literatura-i-jurnalistika.jpg

В клуба участват хора с изявен интерес към литературата.

Литературните опити на част от участниците се изразяват в създаването на собствени разкази, есета и поезия, като основно е засегната житейската проблематика във време, съобразено с възможностите за творчески процес на участниците в тази клубна форма.

Студио „Музика“

Студио „Музика“ организира studio music.jpgсбирки с участниците с цел обогатяване на музикалната им култура и познания.
Дейностите са свързани със слушане на различни автори и техните произведения, съчетани с лекции и дискусии относно различните музикални периоди, музикални стилове и техните характеристики. В процеса на своето обучение участниците се учат да слушат, разбират и ценят класическата музика, и участват в мероприятия и концерти, организирани от Агенция „Вижън” и други външни организации.

Студио „Изобразително изкуство”, „Приложно изкуство”

studio izobrazitel-o-izkystvo-i-ikonopis2.jpgstudio prilojno-izkystvo.jpgstudio izobrazitelno-izkystvo-i-ikonopis.jpg studio prilojno-izkystvo2.jpg

Създадени са условия за развитие на творческите способности на участниците чрез изработване на картини, пана и др. В студио „Приложно изкуство” е заложено на придобиването на специфични умения за работа с различни материали и техники, развитие и усъвършенстване на фината моторика чрез изработка на разнообразни произведения на изкуството. Дългосрочната цел е повишаване на самочувствието и самооценката на участниците, както и преодоляване на стресовите ситуации, освобождаване от негативните емоции и постигане на спокойствие и самоутвърждаване на личността. Агенция „Вижън” дава възможност за демонстрация на творческия потенциал на потребителите чрез организиране на творчески изяви в областта на изобразителното и приложното изкуство.

Студио „Психология“

studio psihologia.jpgstudio psihologia3.jpg

studio psihologia2.jpg

Студиото предлага работа в група с участието на психолог.

По време на работата в група всеки от участниците има възможност:

 

  • да изрази свободно мнението си по различни теми, които вълнуват всеки един от нас;
  • да чуе различни гледни точки по важни въпроси;
  • да получи подкрепа и насока за действие;
  • да се позабавлява с разнообразни упражнения и игри;
  • да си подари време само за себе си.

Всяка среща в група има различна тема, отбелязана в графика за провеждане на работата в група.
Тази дейност се ползва от всички потребители било под формата на индивидуални разговори и консултации или под формата на участие в група за организиране на свободното време, където участниците определят темите за дискусии и дейностите, които да реализира групата, като разходки, посещения на кино, театрална постановка и др.
Практика на студиото е да се съчетават срещите с други текущи общи мероприятия, като по този начин те се превръщат в естествен завършек на мероприятията. Водещи на тези срещи за отчетния период бяха консултантите по студия и специалистът по социални дейности към Центъра за социална рехабилитация и интеграция на Агенция „Вижън”. Под формата на свободна дискусия се обсъждат наболели за потребителите теми и въпроси, обща информация за обкръжаващата ги действителност и най-вече се подпомага процесът на социална интеграция на потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на Агенция „Вижън”.

Студио „Фотография и видео”

studio fotografia-i-video.jpg

Работата на студиото е насочена главно към видео-заснемане и видео-обработка на всички провели се мероприятия в Творческата къща. Това води до повишен интерес и активност в работата на участниците в това студио.

Програмата за работа на студиото включва:

 

  • Теория на операторското майсторство: видеокамера – устройство на аналогова и цифрова видеокамера; осветление – видове осветление, естествено и изкуствено; компютър – работа с обработваща програма;
  • Практика на операторското майсторство: видео-заснемане – на открито и в помещение; компютър – работа с обработваща програма;
  • Практика по фотография: видове фотографии (портрет, пейзаж, репортаж и др.); компютър – работа с графични програми (Photoshop CS3).

Студио „Туризъм”

Студиото дава възможност на участниците да се запознаят с основни дестинации в България и чужбина. Потребителите могат да погледнат отблизо всяко кътче, обозначено като туристическа спирка, чрез презентации, кратки филми и специализирана туристическа литература. Дейностите се осъществяват както теоретично, така и практично чрез организирани групови посещения на избрани дестинации. 

Студио „Гимнастика”

Студиото предлага на потребителите комплекс от упражнения за рехабилитация на ставите и мускулите на тялото. Движенията са съобразени с индивидуалните възможности и потребности на всеки участник, като имат за цел възстановяване и поддържане на физическото здраве.