Национални:

Президентство


Парламент


Министерски Съвет


Министерство на труда и социалната политика


Агенция по заетостта


Агенция за Социално Подпомагане


Държавана Агенциа за Закрила на Детето


Агенция за Хората с Увреждания


Министерство на регионалното развитие и благоустройството


Министерство на Икономиката и Енергетиката


Министерство на Вътрешните Работи


Министерство на Финансите


Министерство на Правосъдието


Министерство на държавната администрация и административна реформа


Министерство на Външните Работи


Министерство на Транспорта


Министерство на Земеделието и Храните


Министерство на Здравеопазването


Министерство на културата


Министерство на околната среда и Водите


Министерство на Образованието


Министерство на Извънредните Ситуации


Управление на Европейските Фондове


Национална Здравноосигурителна Каса


Национален Осигурителен Институт