Подкрепа за хора с увреждания с цел осигуряване на самостоятелност и личностно развитие в областта на обучение, работа, дом, семейство, общество до постигане на успешност и по-добър живот.