1. Общо събрание

2. Управителен съвет:
Жанета Георгиева
- Председател
Елица Кръстева
- Член на Управителния съвет
Силвия Иванова
- Член на Управителния съвет

3. Почетен председател:
Георги Георгиев